Heading hidden

A PRACTING a SZE-Győr és a régió gazdasági szférájának szereplői közötti egyre sokszínűbb együttműködési kapcsolat kialakítását szolgálja.

A projekt arra törekszik, hogy a gazdasági élet kulcsszereplőinek mind nagyobb szerepvállalásával a gyakorlati munkában jobb beilleszkedési képességű, azonnal ,,bevethető” mérnökök munkába állása váljon lehetővé.

A cégek a pályázati kiírásban meghatározzák, hogy mit várnak el a Practingra jelentkező széchenyis hallgatóktól, s annak teljesítését meg is követelik. Az ismeretek bővítése mellett a hallgatók a gyakorlat alatt modern technológiákkal találkoznak, a cégeknél a napi tevékenységek során elsajátított munkatapasztalat szintén nagymértékben elősegíti a sikeres pályakezdést.

A practingos hallgatók az őket fogadó partnereknél személyre szabott feladatokat oldanak meg, s elkészíthetik diplomamunkájukat is. Az iparban eltöltött féléves gyakorlati szemesztert követően az abban részt vettek mintegy 90%-ának a gyakorlati hely az első munkahelyet is jelenti.

Célja:
féléves, ipari környezetbe kihelyezett praxis-szemeszter bevezetése, megvalósítása;
technológia-transzfer – K + F tevékenység, átképzés-, továbbképzés- a konzorciumban résztvevő vállalatok részére.

A program megvalósítására KONZORCIUM alakult, melyben a közel 23 év alatt 170 hazai és 30 külföldi partnernél több mint 2000 hallgató teljesített szakmai gyakorlatot.

A program fejlődésének eredményeként a Széchenyi István Egyetem valamennyi szakának hallgatói részt vehetnek a gyakorlati programban.

A Phare támogatást követően az AUDI Hungária Motor Kft., az OPEL Hungary Ltd., a RÁBA Rt. létrehozták a PRACTING Alapítványt, amely megteremtette a program anyagi alapját. A konzorciumi tagok hozzájárulásai folyamatosan biztosítják az alapítvány közhasznú tevékenységét, ezen belül a programban részt vevő hallgatók ösztöndíjának fedezetét.

Az egyetemen folyó gyakorlati képzés elősegítésére a practingos vállalatok az elmúlt években pályázati együttműködések révén támogatták az egyetemi laboratóriumok fejlesztését, korszerűsítését, és közreműködtek az új tantervek kidolgozásában is.

2011-ben az egyetem a duális képzés pilot projektjének keretében a gépészmérnöki szakon Automobil Produktion szakirányt indított el. 8 vállalat 1 éves időtartamú kihelyezett képzésre fogad hallgatókat úgy, hogy az egyetem e-learning tananyaggal segíti a szakirány tananyagainak sikeres elsajátítását. A program keretében végzett hallgatóink sikeresen helyezkedtek el gyakorlati helyeiken.

A Practing program megszervezésében és lebonyolításában folyamatosan nagy szerepet vállal a Széchenyi István Egyetem Karrier Irodája.

GYAKORNOKI POZÍCIÓK
LÁTHATÓ EREDMÉNYEK
HAZAI ÉS KÜLFÖLDI PARTNEREK
GÖRDÜLÉKENY ÜGYINTÉZÉS