Practing Alapítvány Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi szabályzatunkkal szeretnénk segítséget nyújtani Önnek, hogy a személyes adatainak kezelése, védelme hogyan történik Alapítványunknál
– a gyakorlati hely keresésében
–  az alapítvány működéséhez szükséges szolgáltatás igénybevételénél
– vagy a honlap böngészése során
Tájékoztatásunkban összegyűjtjük:
– hogyan történik személyes adatainak felhasználása, rögzítése , hiszen fokozott figyelemmel kísérjük jogi kötelezettségeinknek eleget téve a személyes adatok biztonságát .
Adatvédelmi szabályzatunk jelen esetben vonatkozik
– Weboldalunk Felhasználóira
– Gyakornoki pozícióra pályázókra,
– Szolgáltatóinkra
A vonatkozó adatvédelmi előírások céljából (többek között beleértve az Általános adatvédelmi rendeletet ((EU) 2016/679 rendelet) (a „GDPR”) a személyes adataiért felelős szervezeti egység a Practing Alapítvány (későbbiekben, mint Alapítvány kerül megnevezésre)

Itt tartjuk fontosnak megjegyezni, hogy ezt az Adatvédelmi irányelvet időről időre módosíthatjuk. Kérjük, látogasson el erre az oldalra, ha naprakész akar maradni, mert a módosításokat itt fogjuk közzétenni.

Ha bármilyen szempontból elégedetlen az Adatvédelmi irányelveinkkel, akkor Ön élhet jogszabályban megfogalmazott jogaival, melyekkel Alapítványunk elérhetőségein keressen minket!
Practing Alapítvány elnöke:
név/ cím/ elérhetőség:
Practing Alapítvány adatfeldolgozója:
név/ cím/ elérhetőség:
Practing alapítvány adatvédelmi tisztviselője:
név/ cím/ elérhetőség:
Személyes adatnak milyen adatok is minősülnek?
Gyakornok jelöltek adat, szolgáltatást nyújtó szervezeti egységek képviselőinek személyes adatai.
Törekszünk a személyes adatok kezelésénél csupán a legszükségesebb adatok regisztrációjára.
Ilyen például: név, születési adatok, tartózkodási cím, elérhetőség, az oktatási adatok,
pénzügyi adatok.
A weboldal látogatásával Alapítványunk portál webes felülete a  GoogleAnalytics lehetőségeit használva különféle adatokat tárolhat. További információk ezzel kapcsolatban itt érhetők el.
xxx (belinkelve ide a sütik részt)
Személyes adatok
Személyes adatokhoz, csak regisztráció után jutunk, melyeket minden esetben Ön ad meg.
Ezek a személyes adatok (gyakornok és szolgáltató vagy szervezet képviselője), melyek megadásával a
gyakornoki pozícióra jelentkező gyakornok

gyakornoki pozíciót hirdető cég képviselője
személyre szabott pozícióra a legmegfelelőbb lehetőséget kínáljuk.
szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak
Többféle képpen tud személyes adatot megadni nekünk
az Alapítvány honlapján, a regisztrációs menüpont alatt

papír alapú nyomtatvány leadásával a Practing Alapítvány kijelölt irodájában
Gyakornoki ADATOK:
Gyakornok: : aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 18.-ik életévét betöltött egyetemista diák, akik gyakornoki pozícióba kerül a Gyakornoki Szerződés aláírásával. Jogalapja az Alapítvány és a Hallgató fél között a szerződéses jogviszony.
( Későbbiekben a szövegkörnyezetben mint Gyakornok kerül megfogalmazásra)
Ha Ön a Practing Alapítvány gyakornoka, információkat kell gyűjtenünk és felhasználnunk Önről, miközben az alábbiakhoz hasonló , szerződéses jogalapra hivatkozva , ezeket a szolgáltatásokat biztosítjuk Önnek:
Gyakornok kereső program biztosítása az Alapítvány weboldalán. Itt a gyakornokok

regisztrációt indítanak

már regisztrált személyes adatlapot kezelnek

szervezeti egységek által meghirdetett gyakornoki pozícióra jelentkeznek

aktív, már elfogadott gyakornoki pozíció betöltése alatt a portálon Alapítványunk részére információkat (motivációs levél….) regisztrálnak

Ha részletesebb leírást szeretne kapni az Önről gyűjtött személyes adatokról, kérjük, kattintson ide.(xxx: hallgató, szolgáltató ….meghatározása)

Amennyiben hozzáfér a weboldalunkhoz, szintén gyűjtünk bizonyos adatokat Önről. Ha további információt szeretne ezzel kapcsolatban, kérjük, kattintson ide. (xxx sütik ide is)
Személyes adatok regisztrációját rendeletek vagy más jogszabályok írják elő. Ezen adatok bekérése függ a személyes adatok típusától ,a kezelés okától. Egyes adatokat pedig értelemszerűen a kapcsolattartás miatt kérünk.
Így tudjuk biztosítani, ezen személyes adatok bekérésével, hogy az Alapítványunkra vonatkozó szerződéses  előírásokat teljesíteni tudjuk.
Adatainak kezelési jogalapja a jogos érdek. (szerződéses jogviszony vagy mindkettő?)
Itt a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) irányadó – ezen pont szerint kezelhetjük az Ön adatait, ha „az adatkezelés az adatkezelő [mi] vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett [Ön] olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé”.
Itt tartjuk fontosnak megemlíteni, hogy ez alapján azonban Önnek joga van kifogásolni, hogy kezeljük az Ön személyes adatait.
Jogában áll:
az Ön által megadott személyes adatok eléréséhez, módosításához vagy visszavonásához;

ha bármilyen visszaélést, adatvesztést vagy illetéktelen hozzáférését gyanít személyes adataival kapcsolatban;

személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulásának visszavonásához (amennyiben hozzájárulása jogi alapja annak, hogy kezelhessük személyes adatait);

bármilyen észrevétellel vagy javaslattal a jelen Adatvédelmi szabályzatra vonatkozóan.
Értesítési lehetőségeink :
Practing Alapítvány elnöke:
név/ cím/ elérhetőség:
Practing Alapítvány adatfeldolgozója:
név/ cím/ elérhetőség:
Practing alapítvány adatvédelmi tisztviselője:
név/ cím/ elérhetőség:
A helyi felügyeleti hatóság adatai:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A következő módokon léphet kapcsolatba velük:
Telefon: (+36) -1-391-1400

Postai cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Fax: (+36)-1-391-1410

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy néhány olyan joghatóságban, amelyben tevékenységet folytatunk, bizonyos esetekben eltérő adatkezelési jogalap lehet alkalmazandó. Az Ön joghatóságával kapcsolatos további információkért kattintson ide.
Szerződéses Partner cégek, szervezeti egységek adatai
Ha az Ön cége az Alapítvány szerződéses partnere ,akkor a cég kapcsolattartó munkatársától  információkat kell gyűjtenünk és felhasználnunk, miközben az alábbiakhoz hasonló , szerződéses jogalapra hivatkozva , ezeket a szolgáltatásokat biztosítjuk szervezeti egységének:
Gyakornokkereső program biztosítása az Alapítvány weboldalán. A portálon a Cégek

gyakorlati pozíciót rögzítenek

már regisztrált, aktív gyakornoki pozíciót kezelnek

meghirdetett gyakornoki pozícióra jelentkező hallgatók adatlapját megtekintésre megnézheti, ezen adatok alapján a Cég kiválasztja az aktív, hirdetett pozíciójára a jelentkező diákot. A kiválasztás után visszaigazolást küld a megtekintésre továbbított jelentkezőknek.

Ha részletesebb leírást szeretne kapni az Önről gyűjtött személyes adatokról, kérjük, kattintson ide.(xxx: hallgató, szolgáltató ….meghatározása)

Amennyiben hozzáfér, használja weboldalunkat, a portálon regisztrációt végzett, szintén gyűjtünk bizonyos adatokat Önről. Ha további információt szeretne ezzel kapcsolatban, kérjük, kattintson ide. (xxx sütik ide is)
Személyes adatok regisztrációját rendeletek vagy más jogszabályok írják elő. Ezen adatok bekérése függ a személyes adatok típusától a kezelés okától. Egyes adatokat pedig értelemszerűen a kapcsolattartás miatt kérünk.
Így tudjuk biztosítani, ezen személyes adatok bekérésével, hogy az Alapítványunkra vonatkozó szerződéses  előírásokat teljesíteni tudjuk.
Adatainak kezelési jogalapja a jogos érdek. (szerződéses jogviszony vagy mindkettő?)
Itt a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) irányadó – ezen pont szerint kezelhetjük az Ön adatait, ha „az adatkezelés az adatkezelő [mi] vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett [Ön] olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé”.
Itt tartjuk fontosnak megemlíteni, hogy ez alapján azonban Önnek joga van kifogásolni, hogy kezeljük az Ön személyes adatait.
Jogában áll:
az Ön által megadott személyes adatok eléréséhez, módosításához vagy visszavonásához;

ha bármilyen visszaélést, adatvesztést vagy illetéktelen hozzáférését gyanít személyes adataival kapcsolatban;

személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulásának visszavonásához (amennyiben hozzájárulása jogi alapja annak, hogy kezelhessük személyes adatait);

bármilyen észrevétellel vagy javaslattal a jelen Adatvédelmi szabályzatra vonatkozóan.
Értesítési lehetőségeink :
Practing Alapítvány elnöke:
név/ cím/ elérhetőség:
Practing Alapítvány adatfeldolgozója:
név/ cím/ elérhetőség:
Practing alapítvány adatvédelmi tisztviselője:
név/ cím/ elérhetőség:
A helyi felügyeleti hatóság adatai:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A következő módokon léphet kapcsolatba velük:
Telefon: (+36) -1-391-1400

Postai cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Fax: (+36)-1-391-1410

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy néhány olyan joghatóságban, amelyben tevékenységet folytatunk, bizonyos esetekben eltérő adatkezelési jogalap lehet alkalmazandó. Az Ön joghatóságával kapcsolatos további információkért kattintson ide.
Szolgáltatók adatai:
Szolgáltatók: azokra a partnerek, különféle társas szervezetek szervezetek vagy egyéni vállalkozókat , akik szolgáltatásokat biztosítanak a Practing Alapítvány részére.
Beszállítóinknak is szükséges néhány adat megadása Ilyen személyes adatok  lehetnek a szervezeténél dolgozó megfelelő személyek , kapcsolattartók elérhetőségei,esetleg egyéni vállalkozó bankszámlaszáma, melyek az Alapítvány által nyújtott szolgáltatás( aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 18.-ik életévét betöltött egyetemista hallgató céghez történő közvetítése.) zökkenőmentes biztosítását hivatottak szolgálni.
Ha részletesebb leírást szeretne kapni az Önről gyűjtött személyes adatokról, kérjük, kattintson ide.

Amennyiben hozzáfér a weboldalunkhoz, szintén gyűjtünk bizonyos adatokat Önről. Ha további információt szeretne ezzel kapcsolatban, kérjük, kattintson ide.
Ha ön a Practing Alapítvány szerződése  szerinti partnere, információkat kell gyűjtenünk és felhasználnunk Önről, miközben az alábbiakhoz hasonló , szerződéses jogalapra hivatkozva , ezeket a szolgáltatásokat biztosítjuk Önnek:
Személyes adatok regisztrációját rendeletek vagy más jogszabályok írják elő. Ezen adatok bekérése függ a személyes adatok típusától a kezelés okától. Egyes adatokat pedig értelemszerűen a kapcsolattartás miatt kérünk.
Így tudjuk biztosítani, ezen személyes adatok bekérésével, hogy az Alapítványunkra vonatkozó szerződéses  előírásokat teljesíteni tudjuk.
Adatainak kezelési jogalapja a jogos érdek. (szerződéses jogviszony vagy mindkettő?)
Itt a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) irányadó – ezen pont szerint kezelhetjük az Ön adatait, ha „az adatkezelés az adatkezelő [mi] vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett [Ön] olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé”.
Itt tartjuk fontosnak megemlíteni, hogy ez alapján azonban Önnek joga van kifogásolni, hogy kezeljük az Ön személyes adatait.
Jogában áll:
az Ön által megadott személyes adatok eléréséhez, módosításához vagy visszavonásához;

ha bármilyen visszaélést, adatvesztést vagy illetéktelen hozzáférését gyanít személyes adataival kapcsolatban;

személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulásának visszavonásához (amennyiben hozzájárulása jogi alapja annak, hogy kezelhessük személyes adatait);

bármilyen észrevétellel vagy javaslattal a jelen Adatvédelmi szabályzatra vonatkozóan.
Értesítési lehetőségeink:
Practing Alapítvány elnöke:
név/ cím/ elérhetőség:
Practing Alapítvány adatfeldolgozója:
név/ cím/ elérhetőség:
Practing alapítvány adatvédelmi tisztviselője:
név/ cím/ elérhetőség:
A helyi felügyeleti hatóság adatai:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A következő módokon léphet kapcsolatba velük:
Telefon: (+36) -1-391-1400

Postai cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Fax: (+36)-1-391-1410

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy néhány olyan joghatóságban, amelyben tevékenységet folytatunk, bizonyos esetekben eltérő adatkezelési jogalap lehet alkalmazandó. Az Ön joghatóságával kapcsolatos további információkért kattintson ide
WEBHELYFELHASZNÁLÓK:
Weboldal fejlesztéséhez, a látogatási élmény zökkenőmentességéhez, az alatta futó regisztrációs rendszer mindennapi működéséhez szükséges, korlátozott mennyiségű adatot gyűjtünk.
Ezek az információk segítséget adnak nekünk a felhasználókról az alapítvány weboldalával kapcsolatos:
internet használatának módjáról

az oldal látogatásának gyakoriságáról, annak időpontjáról, földrajzi elhelyezkedéséről
.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk, amikor ellátogat a weboldalunkra, kérjük, kattintson ide.

Hogyan használjuk fel a jelöltek személyes adatait?
A személyes adatok felhasználásának az oka, hogy segítsen megtalálni a legmegfelelőbb gyakorlati helyet a hallgatók számára.  Minél több információnk van Önről, a készségeiről és terveiről, a gyakorlati helyek pályázásánál maximálisan a legmegfelelőbb gyakorlati helyet próbáljuk meg figyelmébe ajánlani.
Adott esetben a jogszabályoknak és követelményeknek megfelelően személyes adatait különböző módon és különböző okokból megoszthatjuk a következő kategóriákba eső személyekkel:
– az Alapítvány rendszerébe regisztrált vállalatokkal
– adó, audit vagy egyéb hatóságokkal, ha jóhiszeműen azt feltételezzük, hogy a törvények vagy egyéb szabályozások köteleznek bennünket az adatok megosztására (pl. az adóhatóságtól érkező kérelem miatt vagy egy várható jogvita miatt);
– harmadik félként működő szolgáltatókkal, akik az Alapítvány nevében végeznek tevékenységet  (külső tanácsadók,  szaktanácsadók, például az ügyvédeket, könyvvizsgálókat és könyvelőket, műszaki támogatási funkciókat és informatikai tanácsadókat, akik tesztelési és fejlesztési munkát végeznek a vállalati technológiai rendszereinken);
Hogyan védjük a személyes adatokat?
Elkötelezettek vagyunk minden ésszerű és szükséges lépés megtételére a tárolt személyes információk védelme érdekében a visszaélés, az adatvesztés vagy az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében. Ezt számos szükséges műszaki és szervezeti intézkedéssel garantáljuk. Ezek közé tartoznak az adatbiztonság esetleges megsértésének kezelésére irányuló intézkedések.

Ha visszaélés, adatvesztés vagy illetéktelen hozzáférés gyanúja merül fel Önben a személyes információival kapcsolatban, kérjük, azonnal tudassa ezt velünk. A kapcsolatfelvételhez szükséges részleteket itttalálhatja.
Mennyi ideig tároljuk a személyes adtokat?
A személyes adatokat két éven belül töröljük, amennyiben ez idő alatt ( egyéb más esetben a törvény vagy az illetékes szabályozók megkövetelik tőlünk az adatok megtartását) nem lépünk érdemi kapcsolatba a pályázóval, gyakornoki helyre pályázatot leadott gyakornokkal .
Érdemi kapcsolat
szolgáltatásaink aktív használata

illetve szóban vagy írásban tett kommunikáció
Személyes adatok módosítása,visszavonása GDPR tükrében
A GDPR legfontosabb célja, hogy az EU-n belül betartassa a magánszemélyek személyes adatainak megóvását. Személyes adatival kapcsolatos jog a kifogásolás joga! Ez lehetővé teszi minden úniós polgár számára, hogy:
kifogásolja személyes adatainak kezelését:

jogos érdek miatt

, hogy közvetlen megkeresést, marketinganyagot küldjünk Önnek

kutatási vagy statisztikai céllal

, hogy közérdekű feladatot lássunk el
Hallgatóink, Szolgáltatóink vagy  weboldal használóink közül  bárkinek kifogása merülne fel az adatainak a használatával kapcsolatban, s a módosítás az adatok törlésére vonatkozna, akkor kötelesek vagyunk ennek eleget tenni.
Ez alól kivétel:
, – ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges az adatok kezelése.
Hallgatóink, Szolgáltatóink vagy  weboldal használóink közül  bárkinek kifogása merülne fel
a közvetlen megkereséssel, marketinganyagok küldésével  kapcsolatban akkor kötelesek vagyunk ennek eleget tenni.

Hozzájárulás visszavonásához való jog: Ha megkaptuk a hozzájárulást a személyes adatok kezelésére bizonyos tevékenységek céljából (pl. a marketing megállapodásainkhoz vagy az gyakornoki pozíció kereséséhez), bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, és mi beszüntetjük az adott, korábban engedélyezett tevékenységet, hacsak nem gondoljuk úgy, hogy egy másik ok is indokolja az adatok kezelését ezen célból, amely esetben tájékoztatjuk erről a körülményről.
Érintett hozzáférési kérelme : Megerősítést kérhet az Alapítványtó azzal kapcsolatban, hogy milyen adatokat tárolunk  egy adott pillanatban, és kérelmezheti ezen információk módosítását, frissítését vagy Törlését.
Adatkezelő kérheti  a személyazonossága megerősítését, és további információkat is kérhetünk a kérelméről. Ha hozzáférést biztosítunk az Önről tárolt információkhoz, nem számítunk fel ezért díjat. Ha ezen információkról további másolatokat kér tőlünk, ha ez jogilag megengedett, ésszerű adminisztratív költséget számíthatunk fel Önnek. Ha elutasítjuk a kérelmét, annak okáról minden esetben tájékoztatjuk Önt.
Ki a felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért a Practing Alapítvány weboldalán?
A Practing Alapítvány irányítja a személyes adatok kezelését a saját weboldalán/weboldalain.

Ha további kérdései vannak, vagy további részleteket szeretne megtudni, kérjük, kattintson ide.
Mik azok a sütik és hogyan használjuk őket?
A süti egy kisméretű adatrészlet, amelyet a számítógépe merevlemeze tárol. Ezeket csaknem minden webhely használja, és nem ártanak a rendszerének. A segítségükkel követjük a tevékenységét, hogy a lehető legzökkenőmentesebb élményben legyen része weboldalunk meglátogatásakor. A sütikből származó információkat használhatjuk arra, hogy biztosan az igényeinek megfelelő lehetőségeket kínáljunk Önnek a következő látogatásakor. A sütiket forgalomelemzésre és hirdetési célokra is használhatjuk.

Ha ellenőrizni vagy módosítani szeretné, hogy milyen típusú sütiket fogad el, akkor ezt rendszerint a böngésző beállításai között teheti meg. Erről a marketingbeállítások oldalán is tájékoztatást adunk a Practing Alapítvány weboldalán.

Ha többet szeretne megtudni a sütikről, beleértve azt is, hogy miként használjuk őket, és milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, kérjük, kattintson ide.
A sütik elutasítása
Ha nem szeretne olyan sütiket fogadni, amelyek nem feltétlenül szükségesek a webhelyünk alapvető funkcióinak működéséhez, a böngésző beállításainak módosításával utasíthatja vissza ezeket

A legtöbb internetes böngésző elfogadja a sütiket, de ha nem szeretné, hogy így gyűjtsünk adatokat, dönthet úgy, hogy mindent vagy egy részüket fogadja el, vagy az összes sütit visszautasíthatja a böngészője adatvédelmi beállításain keresztül. Azonban az összes süti visszautasítása azt jelenti, hogy nem használhatja ki webhelyünk minden előnyös funkcióját. Minden böngésző különböző, ezért ellenőrizze böngészője „Súgó” menüjét, hogy megtudja, miként módosíthatja a sütibeállításokat.

A sütikkel kapcsolatos további általános információkért, beleértve azt is, hogy miként kapcsolhatja ki őket, látogasson el az aboutcookies.org weboldalra. Itt azzal kapcsolatban is találhat információkat, hogy miként törölheti a sütiket a számítógépéről.
HOGYAN GYŰJTJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?
A JELÖLTEK ADATAI:A Jelöltekszemélyes adatait három fő módon gyűjtjük:

Személyes adatok, amelyeket a Hallgató az Alapítvány Portál felületén ad meg;
– Az adatai megadása a Practing Alapítvány weboldalán, egy jelentkezési űrlapon, vagy a regisztrációs folyamat részeként;
– Papírlapú önéletrajz leadása a Practing Alapítvány  irodájában;
Más forrásokból származó személyes adatok
Adott esetben és a helyi jogszabályoknak és követelményeknek megfelelően más forrásokból is kereshetünk Önről vagy a kollégáiról további információkat általánosságban az elvárható pontosság vagy más piaci információszerzés jegyében, többek között:
– Harmadik féltől származó piackutatásból vagy az online és offline média elemzéséből (amelyet személyesen is végezhetünk, vagy alkalmazhatunk egy szervezetet ennek elvégzésére);
– A releváns események résztvevőlistájából; és
–  Más korlátozott forrásokból és harmadik felektől (például a Jelöltjeinktől, ha megadják az Ön adatait, mert referenciaszemélynek választották).
A weboldalunkon keresztül gyűjtött személyes adatok
Amennyiben Ön hozzáfér a weboldalunkhoz, elolvas egy tőlünk érkező e-mailt vagy rákattint arra, adott esetben és a helyi jogszabályoknak és követelményeknek megfelelően mi gyűjthetjük az adatait automatikusan is, vagy úgy, hogy megadja azokat nekünk. További információért kattintson ide.

WEBHELYFELHASZNÁLÓK: Ha ellátogat a weboldalunkra, bizonyos információkat automatikusan összegyűjthetünk, függetlenül attól, hogy végül szolgáltatásunk használata mellett dönt-e. Ez magába foglalja az Ön IP-címét, a dátumot, valamint a weboldalunk megtekintésének időpontját és gyakoriságát, illetve azt, hogy miként böngészi annak tartalmát Adatokat gyűjtünk Öntől akkor is, ha kapcsolatba lép velünk a weboldalon keresztül, például a csevegési funkció használatával.

Adatait automatikusan gyűjtjük sütik segítségével, a böngészője sütibeállításainak megfelelően. Ha Ön a Practing Alapítvány Jelöltje vagy Ügyfeleis egyben, akkor a weboldalaink használatából származó adatokat felhasználhatjuk arra is, hogy egyéb szempontból továbbfejlesszük a kommunikációnkat vagy az Önnek kínált szolgáltatásokat. Ha többet szeretne megtudni a sütikről, beleértve azt is, hogy hogyan használjuk őket, és milyen lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére, kérjük, kattintson ide.
HOGYAN HASZNÁLJUK FEL SZEMÉLYES ADATAIT?
Az Ön által megadott személyes adatokat gyakornoki hely kiközvetítésére használjuk fel.
A hallgatók kiválasztásnál használjuk:
– kiválasztási  tevékenység;
Szerződésés  tevékenységek:
– Az Önnel kapcsolatos információk elküldése az Ügyfeleknek annak érdekében, hogy jelentkezhessen a pozíciókra, vagy hogy felmérhessék az Ön alkalmasságát az adott pozíciókra;
– A CV beküldésének, a munkákra való online jelentkezés, és az Önt érdeklő munkákkal kapcsolatos értesítésekre való feliratkozás lehetővé tétele;
– Saját döntése alapján a gyakornoki helyre kiközvetítő  interaktív funkcióval ellátott portálon  való részvétel biztosítása;
– A köztünk fennálló szerződéses kötelezettségek teljesítése;
– A Practing Alapítvány és harmadik felek között fennálló, gyakornoki hellyel kapcsolatos szerződéses kötelezettségek teljesítése;
– Gyakornoki ösztöndíj és számlázási folyamat támogatása;
– Hallgatóelégedettségi felmérések elvégzése;
A fenti célokra személyes adatokat is felhasználhatunk, ha azt jogos érdekeink alapján szükségesnek ítéljük.
;
Toborzási tevékenységek
Természetesen a legfőbb tevékenységi területünk a toborzás a következőkön keresztül:

Személyes adatait felhasználhatjuk ezekre a célokra, ha ezt jogos érdekeink alapján szükségesnek ítéljük. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy ez mit jelent, kérjük, kattintson ide.

Ha ez nem felel meg Önnek, bizonyos körülmények között joga van kifogással élni, itt pedig többet tudhat meg arról, hogy miként és mikor teheti ezt meg.
KI FELEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉÉRT A PRACTING ALAPÍTVÁNY WEBHELYÉN?
A Practing Alapítvány felel az Ön személyes adatainak kezeléséért.

Ha bármilyen észrevétele vagy javaslata van a jelen Adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, kérjük, kövesse ezt a hivatkozást. Komolyan vesszük az adatvédelmet, ezért, amint lehet válaszolunk Önnek

Fontos, hogy az Ön általunk tárolt személyes adataival kapcsolatos információk pontosak és aktuálisak legyenek. Kérjük, tájékoztasson bennünket, ha személyes adatai bármikor megváltoznak azon időszak során, amíg tároljuk őket.
HOGYAN ÉRHETI EL, MÓDOSÍTHATJA VAGY VONHATJA VISSZA AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOKAT?
A GDPR egyik fő célja az uniós polgárok és magánszemélyek adatvédelmi jogainak megóvása és tisztázása az EU-ban. Ez azt jelenti, hogy az adataival kapcsolatban megmaradnak bizonyos jogai, még ha az információkat át is adta nekünk. Ezeket részletesebben az alábbiakban ismertetjük.

Az adatok hordozhatóságához fűződő jogok:Ha úgy kívánja, Önnek jogában áll személyes adatait áthelyezni egy adatkezelőtől egy másikhoz. Valójában ez azt jelenti, hogy képes átvinni Practing Alapítvány-fiókjának adatait egy másik online platformra. Annak érdekében, hogy ezt megtehesse, adatait rendelkezésére bocsátjuk egy általánosan használt, gépileg olvasható formátumban, amely jelszóval védett, így átviheti az adatokat egy másik online platformra. Alternatív megoldásként közvetlenül is továbbíthatjuk Önnek az adatokat. Az adatok hordozhatóságához fűződő jogok a következőkre vonatkoznak: (i) az általunk automatikusan (tehát emberi beavatkozás nélkül) kezelt személyes adatok; (ii) az Ön által megadott személyes adatok; és (iii) olyan személyes adatok, amelyeket az hozzájárulása alapján vagy egy szerződés teljesítése érdekében kezeltünk.

A helyesbítéshez való jog:Önnek jogában áll kérelmezni, hogy helyesbítsünk minden olyan pontatlan vagy hiányos személyes adatot, amelyet Önnel kapcsolatban tartunk. Ha megosztottuk személyes adatait harmadik felekkel, értesítjük őket a helyesbítésről .Arról is értesítjük Önt, hogy mely harmadik féllel osztottuk meg a pontatlan vagy hiányos személyes adatokat.

A kezelés korlátozásának joga:Önnek jogában áll kérelmezni, hogy személyes adatait bizonyos körülmények között korlátozottan kezeljük. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban csak tárolhatjuk az adatait, és nem tudunk további kezelési tevékenységeket végezni addig, amíg: (i) az alább felsorolt körülmények egyike meg nem oldódik; (ii) Ön hozzájárulását nem adja; vagy (iii) nem válik szükségessé további kezelés jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, egy másik személy jogainak a védelme, illetve az EU vagy egy tagállama számára fontos közérdek miatt.

A következő körülmények között jogosult kérelmezni, hogy korlátozottan kezeljük személyes adatait:
– ha megkérdőjelezi az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a személyes adatok kezelését korlátozottá tesszük arra az időtartamra, amíg az adatok pontossága igazolást nem nyer;
– ha jogos érdekek alapján tiltakozik személyes adatainak kezelésével szemben. Itt kérheti az adatok korlátozását, miközben meggyőződünk a személyes adatok kezelésének jogalapjairól;
– amennyiben törvénytelenül kezeljük az Ön személyes adatait, de a törlésük helyett inkább azt szeretné, ha korlátozottan kezelnénk őket; és
– ha nekünk többé már nincs szükségünk az Ön személyes adatainak a kezelésére, de Önnek szüksége van az adatokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Törléshez való jog:Bizonyos körülmények között jogában áll kérelmezni a személyes adatai törlését. Általában az információnak meg kell felelnie az alábbi követelmények egyikének:
– az adatok már nem szükségesek arra a célra, amely miatt eredetileg összegyűjtötték és/vagy kezelték őket;
– ha korábban megadta, visszavonta a hozzájárulását az adatkezelésünkhöz, és nincs egyéb érvényes indoka annak, hogy folytassuk az adatok kezelését;
– az adatokat törvénytelenül kezelték (vagyis a GDPR előírásainak nem megfelelő módon);
– szükséges az adatok törlése annak érdekében, hogy megfeleljünk a ránk mint adatkezelőre vonatkozó törvényi előírásoknak; vagy
– ha kezeljük az adatokat, mert jogos érdekeink alapján azt szükségesnek ítéljük, Ön kifogásolja a kezelést, mi pedig nem tudunk olyan elsőbbséget élvező jogi alapot bemutatni, amely indokolná a kezelés folytatását.
Kérjük, ne feledje, hogy bizonyos joghatóságokban Alapítványunk a törvényi előírásoknak fele meg. Így érintettek törléshez való jogával kapcsolatban, akár elutasíthatjuk a kérelmét ezen törvények alapján.

Az Ön kérelmének való megfelelést csak az alábbi indokok egyike alapján utasíthatjuk el:
– a véleménynyilvánítás- és információszabadság gyakorlása miatt;
– a jogi követelményeknek való megfelelés vagy a közérdekű feladatok ellátása vagy a közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt;
– archiválási, kutatási vagy statisztikai okokból; vagy
– jogi igény érvényesítése vagy védelme miatt.
Ha megfelelünk egy, az adatok törlésére irányuló, jogos kérelemnek, megtesszük az ésszerű, gyakorlati lépéseket a vonatkozó adatok Törlésére.
Kifogásolás joga: ez a jog lehetővé teszi, hogy kifogásolja a személyes adatainak kezelését, ha ezt az alábbi négy indok közül az egyik miatt tesszük: (i) jogos érdekeink miatt; (ii) hogy elláthassunk egy közérdekű feladatot miatt; (iii) hogy közvetlenül  marketinganyagokat küldjünk Önnek; és (iv) kutatási vagy statisztikai céllal.
Ha kapcsolatba kíván lépni velünk ezen jogok miatt, kérjük, keressen fel bennünket. Indokolatlan késedelem nélkül és minden esetben egy hónapon belül (ez az időtartam kibővíthető, ha arra jogilag lehetőségünk nyílik) igyekszünk válaszolni a kérésére. Kérjük, vegye figyelembe, hogy megőrizhetjük az Ön üzeneteit, hogy segítsen megoldani a felvetett problémákat.
.
A SÜTIKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT
Mi a süti?
A „süti” egy olyan információ, amelyet a számítógép a merevlemezén tárol, és amely nyilvántartja a weboldalon végzett navigálást, így amikor újra meglátogatja az adott webhelyet, akkor az személyre szabott lehetőségeket jeleníthet meg az utolsó látogatásáról eltárolt információk alapján. A sütik felhasználhatók forgalomelemzési, hirdetési és marketing célokra is.

Csaknem minden webhely használ sütiket, ezek azonban nem ártalmasak az Ön rendszerére nézve. Ha ellenőrizni vagy módosítani szeretné, hogy milyen típusú sütiket fogad el, akkor ezt rendszerint a böngésző beállításai között teheti meg. Erről a marketingbeállítások oldalán is tájékoztatást adunk a Practing Alapítvány weboldalán.
Hogyan használjuk a sütiket?
A sütiket két célra használjuk:
– A segítségükkel nyomon követjük, hogyan használja Ön a webhelyünket. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük, hogyan használja a webhelyünket, és hogy kövessük az egyéni használatra vagy a nagyobb csoportokra vonatkozó mintákat. Ez segít minket a webhely és szolgáltatásaink fejlesztésében és javításában, a látogatók igényei és szükségletei alapján; és
– a sütik továbbá segítenek nekünk, hogy olyan állásokat hirdessünk az Ön számára, amelyek szerintünk érdekelhetik Önt. Ez remélhetőleg lecsökkenti azt az időt, amelyet végeláthatatlan oldalak böngészésével kell töltenie, és lehetővé teszi, hogy gyorsabban megszerezze a kívánt munkát.
A sütik lehetnek:
– Munkamenetre vonatkozó sütik: ezeket csak webes munkamenet alatt tárolja a számítógép, és automatikusan törlődnek a böngésző bezárásakor – általában névtelen munkamenet-azonosítót tárolnak, amely lehetővé teszi, hogy böngészhessen egy webhelyet anélkül, hogy be kellene jelentkeznie az egyes oldalakra, de nem gyűjtenek információkat az Ön számítógépéről; vagy
– Állandó sütik: az állandó sütiket a számítógép fájlokként tárolja és a webböngésző bezárása után is megmaradnak. A sütiket olvashatja az azokat létrehozó webhely, amikor ismét meglátogatja a webhelyet. Az állandó sütiket a Google Analytics szolgáltatáshoz és a személyre szabáshoz (lásd alább) használjuk.
A sütik a következő kategóriákba sorolhatók:
– Szigorúan szükséges sütik: Ezek a sütik elengedhetetlenek a webhely hatékony használatához (például, amikor egy állásra jelentkezik), ezért nem kapcsolhatók ki. Ezen sütik nélkül a webhelyünkön elérhető szolgáltatások nem használhatók. Ezek a sütik nem gyűjtenek Önről olyan információkat, amelyek marketingre vagy annak elemzésére lehetne használni, hogy Ön merre járt az interneten.
– Teljesítményfigyelő sütik: Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy figyelemmel kísérjük és javítsuk webhelyünk teljesítményét. Például lehetővé teszik számunkra, hogy kövessük a látogatások számát, azonosítsuk a forgalom forrását és a webhely legnépszerűbb részeit.
– Funkcionális sütik: Ezek a sütik lehetővé teszik a webhely számára, hogy emlékezzen az Ön választásaira (például felhasználónév, nyelv vagy a régió, amelyben tartózkodik), és jobb szolgáltatásokat nyújtson. A segítségükkel biztosíthatunk például az Ön által használt szolgáltatásokkal kapcsolatos híreket vagy frissítéseket. Ezen sütik segítségével megjegyezhetők például a szövegmérete, a betűtípusra és a weboldalak egyéb testreszabható részeivel kapcsolatos, Ön által elvégzett módosítások. emellett előfordulhat, hogy szükség van rájuk az Ön által kért szolgáltatások biztosításához, ilyen például a videók megtekintése vagy a hozzászólások írása egy blogon. Az ezen sütik által gyűjtött információk rendszerint névtelenítettek.
– Személyre szabási sütik: Ezek a sütik segít abban, hogy bemutassuk Önnek a potenciális álláslehetőségek azon részleteit, amelyek szerintünk érdekelhetik Önt. Ezek a sütik állandók (mindaddig, amíg regisztrációval rendelkezik nálunk), és azt eredményezi, hogy amikor bejelentkezik vagy visszatér a webhelyre, akkor olyan állások hirdetéseit láthatja amelyek hasonlóak a böngészés során korábban megtekintettekhez.
4. mellékletben található táblázat felsorolja az általunk az Ön joghatóságában használt sütiket, a használatuk célját, és az egyes sütik típusait.
AZ ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ JOGI ALAPOK
JOGOS ÉRDEKEK
Itt a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) irányadó – ezen pont szerint kezelhetjük az Ön adatait, ha „az adatkezelés az adatkezelő [mi] vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett [Ön] olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé”.

Nem gondoljuk, hogy az alábbi tevékenységek bármelyike hátrányosan érintené az egyéneket – sőt, segítenek abban, hogy személyre szabottabb, hatékonyabb szolgáltatást nyújtsunk Önnek, Ez alapján azonban Önnek joga van kifogásolni, hogy kezeljük az Ön személyes adatait. Ha szeretne többet megtudni arról, hogyan teheti ezt meg, kérjük, kattintson ide.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy néhány olyan joghatóságban, amelyben tevékenységet folytatunk, bizonyos esetekben eltérő adatkezelési jogalap lehet alkalmazandó. Az Ön joghatóságával kapcsolatos további információkért kattintson ide.

A JELÖLTEK ADATAI:

Úgy véljük, ésszerűen feltételezhető, hogy ha gyakornoki helyet keres vagy közzétette szakmai önéletrajzi információit a keresési portálon , ha megosztjuk ezen adatokat a potenciális szerződő felekkel, összemérjük készségeit az adatbázisunkban található gyakornokokkal vagy aktuális gyakornoki helyekkel.
Lehetőséget biztosítunk a  potenciális gyakorlati hely tulajdonosával, hogy  ellenőrizni tudja az Ön által számunkra megadott információkat , hogy megerősítést kapjon az Ön referenciáira, képzettségére.
Belső adminisztratív tevékenységeinkhez is fel kell használnunk az Ön személyes adatait. Például a gyakorlati ösztöndíjak utalásához.
Nekünk is vannak törvényi kötelezettségeink, így jogos érdekünk, hogy tároljuk az adatokat. Ha jóhiszeműen szükségesnek ítéljük, akkor megoszthatjuk az Ön adatait bűntényfeltárási vagy adóbeszedési célokból, valamint tényleges vagy várható pereskedés céljából.

SZOLGÁLTATÓK ADATAI:

Az Alapítványban tevékenykedő magánszemélyek személyes adatait felhasználjuk és tároljuk annak érdekében, hogy megkönnyítsük az Ön által, mint az egyik Beszállítónkáltal részünkre nyújtott szolgáltatások biztosítását. Pénzügyi adatait is eltároljuk, hogy kifizethessük az Ön által biztosított szolgáltatások díjazását. Úgy véljük, hogy az Ön által biztosított szolgáltatások kedvezményezettjeként minden ilyen tevékenység szükséges a jogos érdekeink körében.
HOZZÁJÁRULÁS
Bizonyos körülmények esetén kötelesek vagyunk beszerezni az Ön hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez bizonyos tevékenységekkel kapcsolatban. Attól függően, hogy pontosan mire használjuk fel adatait, hozzájárulását beleegyezéssel vagy hallgatólagos beleegyezéssel kérjük ki.

GDPR4. cikkének (11) bekezdése kimondja, hogy a beleegyezéses hozzájárulás „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez”. Egyszerűen megfogalmazva ez azt jelenti, hogy:
– szabad akaratából kell hozzájárulását megadni anélkül, hogy mi bármilyen típusú nyomást helyeznék Önre;
– tisztában kell lennie azzal, hogy mihez járul hozzá – ezért gondoskodjunk arról, hogy elegendő információt biztosítunk az Ön számára;
– félreérthetetlenül megerősítő cselekedet útján kell hozzájárulását biztosítania a részünkre – valószínűleg egy jelölőnégyzetet biztosítunk az Ön számára, amelyet be kell jelölnie ahhoz, hogy ez a követelmény egyértelmű formában teljesüljön. Az Ön által így megadott hozzájárulásokat nyilvántartjuk.
Mint említettük, Önnek jogában áll visszavonni ezen tevékenységekre adott hozzájárulását. Ezt megteheti bármikor, és az erre vonatkozó részletek itttalálhatók.
JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSE, ÉRVÉNYESÍTÉSE VAGY VÉDELME
Esetenként jogi igények érvényesítésével vagy védelmével kapcsolatban szükségessé válhat számunkra személyes adatok és adott esetben és a helyi jogszabályoknak és követelményeknek megfelelően érzékeny személyes adatok kezelése. A GDPR 9. cikk (2) bekezdésének (f) pontja megengedi ezt, ha az adatkezelés„jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el”.

Ez például akkor merülhet fel, ha bírósági eljárással kapcsolatos jogi tanácsadásra van szükségünk, vagy a törvény a jogi eljárás során előírja bizonyos információk megőrzését vagy továbbadását.

MELLÉKLET – ÍGY LÉPHET KAPCSOLATBA VELÜNK
Az ország, ahol Ön igénybe veszi a Practing Alapítvány szolgáltatásait, vagy szolgáltatásokat biztosít a Practing Alapítvány részére: Magyarország
A Webhelyfelhasználók személyes adatainak kezeléséért felelős Practing Alapítvány-szervezet: Practing Alapítvány
Így léphet kapcsolatba velünk:
az Ön által megadott személyes adatok eléréséhez, módosításához vagy visszavonásához;

ha bármilyen visszaélést, adatvesztést vagy illetéktelen hozzáférését gyanít személyes adataival kapcsolatban;

személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulásának visszavonásához (amennyiben hozzájárulása jogi alapja annak, hogy kezelhessük személyes adatait);

bármilyen észrevétellel vagy javaslattal a jelen Adatvédelmi szabályzatra vonatkozóan
A következő címre írhat nekünk:.
Emellett e-mailt is küldhet nekünk az info@practing.hu címre.
MELLÉKLET – ÍGY LÉPHET KAPCSOLATBA A HELYI FELÜGYELETI HATÓSÁGGA
A helyi felügyeleti hatóság adatai: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A következő módokon léphet kapcsolatba velük:
Telefon: (+36) -1-391-1400

Postai cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Fax: (+36)-1-391-1410

MELLÉKLET – SÜTIK LISTÁJA
Ha meg szeretné tekinteni a Sütik teljes listáját, az összegyűjtött adatokat, megosztott adatokat és az időtartamot, kérjük töltse le PDF dokumentumunkat.